İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağından almaktadır. Borcun karşılanması ancak borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir. BETA Hukuk Bürosu; hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, takiplerin neticelendirilmesini müteakiben tahsilatların yapılması, davaların takibi, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Birlikte Kazanalım

İhtiyaçlarınız için bize ulaşın, size yardımcı olalım.

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.