Makaleler

Yenilenen Kira Dönemine İlişkin Kira Bedelinin Belirlenmesi

Mevcut durum itibarıyla ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan her sektörün etkilendiği gibi gayrimenkul piyasası da etkilenmiştir. Gayrimenkul maliki, kiraya veren, kira bedelini yükseltme gayretindeyken kiracı ise halihazırda oturmuş olduğu evin, piyasa bedellerinin altında olması sebebiyle kendini biraz da olsa şanslı hissetmektedir. Bu his, ev sahibi tarafından gelen bir arama veya kısa bir mesajla telaşa ve kaygıya […]
Read More

Basit Yargılama Usulü

17/10/2019 Tarihinde 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 ve 25. maddeleriyle, 02/7/2012 Tarihinde ve 6352 Sayılı Kanun’un 105. maddesiyle ilga edilen 250, 251, 252. maddeler, başlıkları ile birlikte yeniden düzenlenmiş, ceza muhakemesi sistemimize “seri muhakeme usulü” ve “basit yargılama usulü” dahil edilmiştir. Basit yargılama usulüne CMK’nın 251. ve […]
Read More

Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Meşru Savunma

Meşru savunma hali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun’da “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzenlenmiş olmakla birlikte hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen bir kurumdur. Bu kurumun hukuki temeli, insanın gerek kendisinin gerekse bir başkasının hakkına yönelen veya tehdit oluşturan durumların varlığı halinde doğasında var olan koruma içgüdüsüdür. Elbette ki kanun koyucu bu […]
Read More

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.189/2’ye göre: “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz”. Aynı doğrultuda Anayasanın 38. maddesinin altıncı fıkrasında da kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir. Burada kanun koyucu tarafından hukuka aykırı delillerin değerlendirilemeyeceği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen uygulamada ve Yargıtay […]
Read More

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede “(1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte […]
Read More

Maddi Hasarlı Trafik Kazası ve Sonrasındaki Hukuki Süreç

Bir gün aracınıza binip güzel havanın keyfini çıkarmak için dolaşmaya çıktığınızda, başka bir aracın sebebiyet vermesiyle trafik kazasına karışabilirsiniz. Ülkemizde karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Trafik kazaları, istatistiklerden de anlaşılacağı […]
Read More